BuzzAR

Error message

  • Warning: opendir(/sites/default/files/css): failed to open dir: Permission denied in DrupalLocalStreamWrapper->dir_opendir() (line 711 of /includes/stream_wrappers.inc).
  • Warning: opendir(public://css): failed to open dir: "DrupalPublicStreamWrapper::dir_opendir" call failed in file_scan_directory() (line 2118 of /includes/file.inc).
  • Warning: file_put_contents(temporary://fileGjzSGT): failed to open stream: "DrupalTemporaryStreamWrapper::stream_open" call failed in file_unmanaged_save_data() (line 1936 of /includes/file.inc).
  • The file could not be created.

.

26|06|2019
Nowoczesne laboratoria Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie
Źródło:
Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
10|05|2016
Dom pasywny produkuje więcej energii niż zużywa. Zasady działania wytłumaczone rzeczywistością rozszerzoną.
Źródło:
PASYWNY M2, WiDP Wielkopolski Dom Pasywny
18|04|2016
‪#‎AugmentedReality‬ ‪#‎OpArt‬
Źródło:
Street Art in Germany